Gunne Östra

Bygga hus

Vill du bygga ditt drömhem med oss?

Här hittar du information om hur det går till längs projektets gång.

Så här går det till

Allt börjar med er önskan om ett nytt boende – att bygga er alldeles egna villa. Ofta har man lite idéer om hur man vill att boendet skall se ut. Vår erfarenhet är att ju tidigare man kommer i kontakt med oss på BIMAB-Villan, desto bättre blir resultatet i slutändan. Vi bygger lösvirkeshus och har möjlighet att anpassa oss efter just era önskemål – vi har inga standardvillor.

Vi jobbar med villor dagligen och är unika på det sättet att vi är en entreprenör som bygger villor och alltid är med hela vägen, från start till mål, med vår egen organisation – även på byggplats. Detta ger oss en bredare erfarenhet och större möjlighet att kunna vägleda er som kund i projektets alla skeden. Ni får den hjälpen av oss hela vägen.

Redan i tidiga skeden kan vi lotsa er till rätt val, allt för att även produktionen på plats skall bli bra, med ett bra slutresultat som följd.

Efter ett första möte på vårt kontor, där vi går igenom era önskemål, är det dags att ta fram en offert till just er villa.

Vi tar fram en entreprenadbeskrivning för er villa och går även igenom vilken materialnivå ni vill få med i offerten, utifrån vår leveransbeskrivning. Givetvis går det att göra vissa specifika materialval också i detta skede.

Redan i detta skede tänker vi på vilka val som är viktiga att göra för att helheten skall bli så bra som möjligt. Ni skall få så mycket för pengarna som möjligt!

Vi går alltid igenom offerten tillsammans med er, så att allt är tydligt och klart och inga frågetecken finns kvar inför de beslut ni behöver ta kring er framtida villa.

Vi bygger främst med totalåtaganden och skriver självklart avtal enligt ABS18 – Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader i våra projekt när du som kund är konsument.

När avtalet är undertecknat, tar vi fram bygglovsritningar och de underlag som behövs för att söka bygglov. Vi hjälper er med bygglovsansökan och de kontakter med myndigheter som krävs för att få ett beviljat bygglov. Mer om bygglovsprocessen och vad det innebär finns normalt väl beskrivet på hemsidan till den aktuella kommunen som ni skall bygga i.

Under tiden som bygglovsansökan hanteras, påbörjar vi tillsammans genomgången av alla val som skall göras inför byggstart. Ni får träffa våra leverantörer av kök och vitvaror. Vi går igenom allt som ingår, allt från yttervägg och tak till köksblandare och lister, och ni får även möjlighet att göra ändringar om så önskas.

Hela vägen följer vi med och ger er råd kring era val i detta skede.

När alla valen är gjorde godkänner ni alla valen genom att signera just den slutliga beställningen – den handling vi kommer att bygga er BIMAB-Villa efter. Det är även nu vi tar fram en leveransvecka för stomresning av er villa.

När Slutlig beställning är godkänd, så är det även startskottet för all projektering som skall göras för att kunna bygga er villa. Kommunen kommer också vilja få del av vissa handlingar för att ni skall få ett startbesked för byggstart.

Vi tar i detta skede fram energiberäkning, VA-ritningar, ventilationsritningar samt alla konstruktionsritningar som behövs för att kunna uppnå en bra kvalitet på er villa. Vi tummar inte på detta arbete, då det lägger en grund för att alla inblandade ute på byggplats skall kunna göra ett bra jobb.

I detta skede beställer vi även allt material och alla produkter som skall byggas in i er villa.

När ert bygglov har beviljats kallar kommunen till ett tekniskt samråd, varefter kommunen sedan utfärdar ett startbesked. Detta är ett klartecken från kommunen att byggnationen får påbörjas.

I detta skede tar även vår byggledare över processen och blir er personliga kontakt fram till slutbesiktning och överlämnandet av er villa.

För att säkerställa att inget skall ”falla mellan stolarna” har vi även ett startmöte hos oss där vi en sista gång går igenom alla handlingar och arbeten som skall göras på byggplats. Vi har även byggmöten på plats i er villa vid ett flertal tillfällen för att stämma av eventuella frågor som dyker upp. Allt som tas upp och diskuteras noteras även i byggprotokoll, så att inget missas under byggtiden. Vi märker att detta är en enorm trygghet för våra kunder och upplevelsen är att man får ett personligt stöd under hela byggtiden.

Innan överlämning görs besiktningar av er BIMAB-Villa. Vi har alltid två olika besiktningar – en kontrollbesiktning och en slutbesiktning. Då går en oberoende expert på husbesiktning igenom er villa och stämmer av så att allt är rätt utfört och i rätt omfattning. Detta garanterar er att er BIMAB-Villa uppfyller alla krav som samhället ställer och även att vi uppfyllt alla delar i vår leverans till er som kund.

För oss på BIMAB-Villan är det en självklarhet att våra villor skall överlämnas med 0 fel. Samtidigt är det mycket litet som krävs för att det inte skall bli 0 fel – det är trots allt människor som bygger ert framtida boende. Att fela är mänskligt! Vi är då väldigt stolta att vi lyckas uppnå detta mål i över 95 % av våra BIMAB-Villor vid överlämningen, vilket ligger långt över branschsnittet.

När besiktningsmannen godkänt er BIMAB-Villa är det dags för oss att lämna över nycklarna till er, som nu tar över ansvaret och kan påbörja er inflyttning i er nya BIMAB-Villa.

Innan man kan flytta in så krävs först ett slutbevis från kommunen. Detta tas fram efter ett slutsamråd som sker i er villa, normalt i anslutning till slutbesiktningen. Vid detta möte så kommer kommunens representant och kontrollerar att allt är utfört i enlighet med det bygglov de givit från början.

Det som började med en idé, en tanke har nu blivit till något verkligt som ni kan njuta av och trivas i, under många, många år!

Villa Hyssna